Fight Club (25th Anniversary)

Engels gesproken
Nederlands ondertiteld

In dit donker komische drama speelt Edward Norton de hoofdrol van een depressieve jongeman (in de aftiteling alleen “Narrator” genoemd) die een klein radertje is geworden in de wereld van de grote bedrijven. Hij houdt niet van zijn werk en krijgt er geen beloning voor. In plaats daarvan probeert hij zijn verdriet te verdrinken door het “perfecte” appartement samen te stellen. Hij kan niet slapen en voelt zich vervreemd van de wereld in het algemeen; hij is zo wanhopig geworden om met anderen om te gaan dat hij steungroepen gaat bezoeken voor patiënten met terminale ziektes zodat hij mensen heeft om mee te praten. Op een dag ontdekt hij tijdens een zakenvlucht Tyler Durden (Brad Pitt), een charmante beeldenstormer die zeep verkoopt. Tyler hecht niet veel waarde aan de materialistische wereld en hij gelooft dat je veel kunt leren van pijn, tegenslag en chaos. Tyler daagt zijn nieuwe vriend vrolijk uit voor een gevecht. Onze verteller merkt dat het vechten met blote vuist hem levendiger laat voelen dan hij in jaren heeft gedaan, en al snel worden de twee vrienden en kamergenoten, die elkaar informeel één keer per week ontmoeten om te vechten. Naarmate er meer mannen meedoen, wordt de “vechtclub” een ondergrondse sensatie, ook al is het een goed bewaard geheim onder de deelnemers. (Eerste regel: Praat niet over de vechtclub. Tweede regel: Praat niet over vechtclub). Maar terwijl onze verteller en Tyler een band opbouwen door middel van geweld, wordt een vreemde situatie gecompliceerder wanneer Tyler een relatie krijgt met Marla (Helena Bonham Carter), op wie onze verteller verliefd werd toen ze allebei de club van de supportgroep binnenvielen.

 

In this darkly comic drama, Edward Norton stars as a depressed young man (named in the credits only as “Narrator”) who has become a small cog in the world of big business. He doesn’t like his work and gets no sense of reward from it, attempting instead to drown his sorrows by putting together the “perfect” apartment. He can’t sleep and feels alienated from the world at large; he’s become so desperate to relate to others that he’s taken to visiting support groups for patients with terminal diseases so that he’ll have people to talk to. One day on a business flight, he discovers Tyler Durden (Brad Pitt), a charming iconoclast who sells soap. Tyler doesn’t put much stock in the materialistic world, and he believes that one can learn a great deal through pain, misfortune, and chaos. Tyler cheerfully challenges his new friend to a fight. Our Narrator finds that bare-knuckle brawling makes him feel more alive than he has in years, and soon the two become friends and roommates, meeting informally to fight once a week. As more men join in, the “fight club” becomes an underground sensation, even though it’s a closely guarded secret among the participants. (First rule: Don’t talk about fight club. Second rule: Don’t talk about fight club.) But as our Narrator and Tyler bond through violence, a strange situation becomes more complicated when Tyler becomes involved with Marla (Helena Bonham Carter), whom our Narrator became infatuated with when they were both crashing the support-group circuit. Based on the novel by Chuck Palahniuk, Fight Club was directed by David Fincher, who previously directed Pitt in the thriller Seven.


Regisseur

  • David Fincher

Acteurs

  • Edward Norton
  • Brad Pitt
  • Helena Bonham Carter

Jaar

  • 1999

Speelduur

  • 2 uur en 19 minuten

Subtitles

  • Nederlands

Kijkwijzer

  • 16
  • G
  • GT