The Last Temptation Of Christ

Engels gesproken
Geen ondertiteling

Willem Dafoe speelt Jezus Christus in deze buitengewoon controversiële verfilming van de roman van Nikos Kazantzakis. De film toont een soms terughoudende, zelftwijfelende Jezus die geleidelijk zijn goddelijkheid en de onverbiddelijkheid van zijn uiteindelijke lot accepteert. De veel bekritiseerde seksscène met Maria Magdalena (Barbara Hershey) doet zich voor als een hallucinatie die Jezus ervaart terwijl hij lijdt aan het kruis. Deze specifieke scène was wat de meest rabiate critici van de film woedend maakte, maar in feite is het slechts een van de vele iconoclastische overpeinzingen in de film en de bronroman. Even vluchtig zijn de suggesties dat Jezus, als timmerman, onverschillig de kruisbeelden voor andere veroordeelde gevangenen vormgaf, lang voordat zijn eigen lot was bezegeld, en dat Judas (Harvey Keitel) letterlijk werd gemanipuleerd tot verraad door een Christus wiens bezorgdheid over zijn eigen lot hem dwong anderen te “gebruiken”. Geen van deze afwijkingen van de normale interpretatie van de Schriften wordt aangeboden als meer dan theorie; als zodanig werd het geaccepteerd als stof tot nadenken door de meer ruimdenkende geestelijken en bijbelgeleerden die de film aanraadden.

 

Willem Dafoe plays Jesus Christ in this extraordinarily controversial adaptation of Nikos Kazantzakis’s novel. The film depicts a sometimes reluctant, self-doubting Jesus, gradually coming to accept His divinity and the inexorability of His ultimate fate. The much-maligned sex scene with Mary Magdalene (Barbara Hershey) occurs as an hallucination experienced by Jesus as he suffers on the cross. This particular sequence was what infuriated the film’s most rabid critics, but in fact it is just one of many iconoclastic musings to be found in the film and its source novel. Equally volatile are the intimations that, as a carpenter, Jesus indifferently shaped the crucifixes for other condemned prisoners long before his own fate was sealed, and that Judas (Harvey Keitel) was literally manipulated into betrayal by a Christ whose preoccuption with his own destiny compelled him to “use” others. None of these departures from the normal interpretation of the scriptures are offered as any more than theory; as such, it was accepted as food for thought by the more open-minded clerics and Biblical scholars who recommended the film.


Regisseur

  • Martin Scorsese

Acteurs

  • Willem Dafoe
  • Harvey Keitel
  • Paul Greco

Jaar

  • 1988

Speelduur

  • 2 uur en 44 minuten

Subtitles

  • Geen

Kijkwijzer

  • 16
  • G
  • GT