Showing Up

Engels gesproken
Nederlands ondertiteld

In haar nieuwe film gaat Kelly Reichardt (First Cow) voorbij aan de gebruikelijke romantisering van het kunstenaarsbestaan als een kwellende zoektocht naar het sublieme. Voor haar hoofdpersoon Lizzy is het vinden van een balans tussen passie en alledaagse verplichtingen al lastig genoeg. Zwijgend en geconcentreerd werkt Lizzy aan haar keramiek; bescheiden van omvang, groot in expressie. Haar kunst is het tegendeel van die van Jo, de vriendin en collega van wie ze een bescheiden appartement huurt in Portland, Oregon. Jo is extraverter, populairder en nonchalanter. Al weken weken zeurt Lizzy om een nieuwe warmtepomp, zodat ze eindelijk weer eens kan douchen. En dan zijn er die talloze andere zaken die haar aandacht opeisen. Haar geestdodende werk op de kunstacademie waar haar moeder de leiding heeft, de zorg om haar naïeve vader en bipolaire broer, plus de verzorging van de door haar kat gemangelde duif. Showing Up is een film van weinig opzienbarende conflicten, die niettemin met veel inzicht het leven typeren van een kunstenares zoals er op de wereld miljoenen rondlopen: toegewijd aan hun gave, onverschillig ten aanzien van geld en roem, en voorbestemd voor een marginale plaats in de kunstgeschiedenis. Aan het slot valt toch ook Lizzy – aandoenlijk gespeeld door Michelle Williams, in haar vijfde film voor Reichardt – een vorm van genade ten deel; subtiel, maar diep ontroerend. Ook met André 3000 en Hong Chau. Na Certain Women en First Cow de derde film van Kelly Reichardt in Previously Unreleased, terwijl Eye eerder al films van haar (Old Joy, Wendy & Lucy, Meeks Cutoff) regulier uitbracht. Showing Up ging in wereldpremiere in de competitie van Cannes in 2022.

 

In her new film, Kelly Reichardt (First Cow) moves beyond the usual romanticisation of being an artist as an agonising search for the sublime. For her protagonist Lizzy, finding a balance between passion and mundane obligations is hard enough. Silent and focused, Lizzy works on her ceramics; modest in size, big in expression. Her art is the opposite of that of Jo, the friend and colleague from whom she rents a modest flat in Portland, Oregon. Jo is more extroverted, popular and casual. For weeks now, Lizzy has been whining for a new heat pump so she can finally shower again. And then there are those countless other things demanding her attention. Her mind-numbing work at the art school where her mother is in charge, caring for her naive father and bipolar brother, plus looking after the pigeon mangled by her cat. Showing Up is a film of unremarkable conflicts, which nevertheless characterise with great insight the life of an artist like millions roaming the world: dedicated to their gift, indifferent to money and fame, and destined for a marginal place in art history. Yet, at the end, Lizzy – played endearingly by Michelle Williams, in her fifth film for Reichardt – also receives a form of grace; subtle, but deeply moving. Also with André 3000 and Hong Chau. After Certain Women and First Cow, Kelly Reichardt’s third film in Previously Unreleased, while Eye has previously released films of hers (Old Joy, Wendy & Lucy, Meeks Cutoff) regularly. Showing Up had its world premiere in the 2022 Cannes competition.


Regisseur

 • Kelly Reichardt

Acteurs

 • Michelle Williams
 • André 3000
 • Hong Chau

Jaar

 • 2022

Verwacht

 • 4 July 2024

Speelduur

 • 1 uur en 47 minuten

Subtitles

 • Nederlands

Kijkwijzer

 • 6
 • A
 • GT
 • Still 5978
 • Still 5979