queer.red presents! Rainbows & Red Umbrella’s: Queer Sex Worker Shorts

queer.red is trots om samen met Queer Amsterdam de eerste week van Queer & Pride 2023 af te trappen. Van 22 juli tot 28 juli zal de stad queer- en transheid in allerlei vormen en maten, kleuren en schakeringen van diversiteit laten zien. Omdat rood de bovenste kleur van de regenboog is, zullen we het filmprogramma tijdens deze week besprenkelen met een aantal verhalen vanuit het perspectief van sekswerkers, om zo een aantal vaak ondervertegenwoordigde smaken van queerness toe te voegen.

 1. Happy Birthday, Marsha!

Tourmaline en Sasha Wortzel | VS | 2017 | 14 min | Engels

Happy Birthday, Marsha! herdenkt de zwarte transactiviste en performer Marsha “Pay it No Mind” Johnson en haar rol in het aanzetten tot de rellen tegen de politie bij de Stonewall Inn in 1969, een keerpunt in de homobevrijdingsbeweging. De film verweeft ingebeelde scènes met gevonden archiefmateriaal om de endemische uitwissing van transvrouwen van kleur uit verhalen over politiek verzet tegen te gaan.

In de hoofdrol Independent Spirit Award winnares Mya Taylor (Tangerine) als Johnson met cinematografie van Sundance winnaar Arthur Jafa en een originele score van Geo Wyeth.

 1. Positions

Justin Ducharme | Canada | 2018 | 12 min | Engels met Engelse ondertitels

Een eenvoudige en naturalistische benadering van een dag uit het leven van een mannelijke sekswerker en two-spirit persoon, terwijl hij zijn klanten bezoekt. Positions is een onverbloemde en realistische verkenning van seksueel verlangen, de zoektocht naar financiële stabiliteit en het streven naar zeggenschap over het eigen lichaam.

 1. Strip

Kateřina Turečková | Tsjechië | 2015 | 10 min | Tsjechisch met Engelse ondertiteling

Een intieme kijk in de relatie van twee meiden. De ėėn is stripper en de ander heeft er een probleem mee.

 1. Suspendue

Toni, verspreid door by Deep&Cheap média | Frankrijk | 2023 | 22 min | Frans met Engelse ondertiteling

Op 14 november 2021 in de buitenwijken van Parijs komt een gemengd team van sekswerkers en bondgenoten samen voor het maken en opnemen van een graffiti in rappel. De film gaat over de pijn van het leven met het stigma van sekswerk en vertelt hoe krachtige actie, een entourage van collega’s en bondgenoten kan helpen in een sekswerkerfobische wereld.

 1. Cum as you are

Hanna Schaich & Lo-Fi Cherry| Duitsland | 2022 | 12 min | Engels

Wat als de woede van alle strijders, die leven in bestaande en voorbije patriarchale structuren, welke ze moeten hebben moeten doorstaan, eronder hebben geleden of erdoor zijn gestorven, wat als die woede een overweldigende, transformerende energie wordt die ons verandert in bevrijde, onaangepaste en luide mensen, klaar voor een positieve verandering? Dan vechten we voor ongecompromitteerd zijn. Voor liefde bevrijd van schaamte. Voor het leven zoals het zou kunnen zijn. Levend orgiastisch.

**WARNING! Deze film bevat naaktheid en seks.**

(Totale duur: 70 minuten)

 

 1. Happy Birthday, Marsha!

Happy Birthday, Marsha! commemorates Black trans activist and performer Marsha “Pay it No Mind” Johnson and her role in instigating the 1969 anti-policing riots at the Stonewall Inn, a watershed event for the gay liberation movement. The film interweaves imagined scenes with found archival footage to counter the endemic erasure of trans women of color from narratives of political resistance. 

Starring Independent Spirit Award winner Mya Taylor (Tangerine) as Johnson with cinematography by Sundance winner Arthur Jafa and an original score by Geo Wyeth. 

 1. Positions

Justin Ducharme | Canada | 2018 | 12 min | English with English Subtitles 

A simple and naturalistic approach to a day in the life of a two-spirit, male sex worker as he visits his clients. Positions is an unapologetic and realist exploration of sexual desire, the quest for financial stability, and the pursuit of agency over one’s own body.

 1. Strip

Kateřina Turečková | Czech Republic | 2015 | 10 min | Czech with English Subtitles

An intimate look into the relationship of two girls. One is a stripper and the other has a problem with it.

 1. Suspendue

Toni, difused by Deep&Cheap média | France | 2023 | 22 min | French with English subtitles

On November 14 2021 in the suburbs of Paris, a mixed team of sex workers and allies meet for the making and the shooting of a graffiti in rappel. This film deals with the pain of living with the stigma of whore and tells how powerful action, an entourage of colleagues and allies can help in a whorephobic world.

 1. Cum as you are

Hanna Schaich & Lo-Fi Cherry| Germany | 2022 | 12 min | English

What if the anger of all fighters, who live in existing and past patriarchal structures, who had to endure them, who suffered from them or have come to death by them, what if that anger became an overwhelming, transforming energy turning us into freed, unadjusted and loud people, ready for a positive change? Then we fight for uncompromised being. For love freed from shame. For life as it could be. Alive orgiastically.

***WARNNG! This short contains nudity and sex.** 

(Total duration: 70 minutes)


Speelduur

 • 1 uur en 10 minuten