PLOTKA pres. The Story Of Technoviking

Engels ondertiteld

π—£π—Ÿπ—’π—žπ—§π—” is a New initiative in Amsterdam that unravels society and technology by looking through the eye of film πŸ“½

β€˜The Story of Technoviking’ (2015) tells how an anonymous dancer in a street rave unintentionally became one of the first and most famous internet memes. Originally captured and uploaded as part of an art project, well over a year later, the video and the anonymous dancer, after countless manipulations by a massive group of internet users, became an internet sensation with a new title: Technoviking.

Through interviews with a variety of experts from the world of digital media and law, ‘The Story of Technoviking’ examines why the barechested dancer was so attractive to the online community. And how uploading a video unintentionally resulted in fame, debts and a lawsuit.

π—£π—Ÿπ—’π—žπ—§π—” invites Matthias Fritsch (DE), the maker of the original Technoviking video and documentary, to Amsterdam ⚑️

On March 28, Matthias Fritsch will have a conversation with media theorist Geert Lovink, who is currently studying the meme for his soon to be released book ‘Sad by Design’. Together they will shed a contemporary light on the classic viking meme.

Expect a varied program that includes the introduction of Press Lots of Keys to Abort, a short film about microwaves, a film from the collection of LIMA, a talk from Erirhakin and free unlimited WiFi. More information T.B.A.


Regisseur

  • Matthias Fritsch

Jaar

  • 2018

Speelduur

  • 2 uur en 15 minuten