Club Imagine: IVF-X: Breed And Meet Your Cyborg Baby (VR Experience)

In deze interactieve VR-installatie van Victorine van Alphen kun je je eigen cyborg-baby creëren en leren kennen.
Wat gaat jezelf voortplanten of reproduceren betekenen in de toekomst, wanneer dat niet langer een biologische aangelegenheid is maar een nakomeling via keuze en technologie?

Speculerend over de toekomst van de menselijke voortplanting, ontwikkelde filosofe en kunstenares Victorine van Alphen een hybride realiteit waarin je je eigen ‘gepersonaliseerde’ cyborg-baby kunt creëren en leren kennen. Is het een kliniek? Een instituut? Een meeslepend realiteitsritueel? Een audiovisuele installatie? Een procedurele uitvoering? Een blik in een mogelijke toekomst? IVF-X is dat allemaal.

Na een intieme intake ontmoet je in een hybride realiteit je cyborg-baby, digitaal voor je gekweekt, gebaseerd op jouw keuzes. Deze futuristische installatie borduurt voort op de procedures die echte IVF-klinieken gebruiken voor kunstmatige inseminatie (IVF = in-vitrofertilisatie) en combineert dit met VFX (visuele effecten) om onze meest intieme reproductieve verlangens & dilemma’s te verkennen.

IVF-X komt het best tot zijn recht als je het met z’n tweeën ervaart, maar je hoeft niet per se een stel te zijn in het echte leven. De experience duurt ongeveer 20 minuten.

 

In this interactive VR installation by Victorine van Alphen, you will be able to create and meet your cyborg baby.
In the future, what will it mean to breed or reproduce if it is no longer a biological matter but an offspring of choice and technology?

Speculating on the future of human reproduction, philosopher and artist Victorine van Alphen developed a hybrid reality in which you can breed & meet your own ‘personalized’ cyborg baby. Is it a Clinic? An institution? An immersive reality ritual? An audio-visual installation? A procedural performance? A glimpse into a possible future? IVF-X is all of the above.

After an intimate intake, you will encounter your cyborg baby in hybrid reality, digitally grown for you, based on your choices. This futuristic installation speculates on the procedures used by real IVF clinics for artificial insemination (IVF=In Vitro Fertilization) combining it with VFX (visual effects) to explore our most intimate reproductive desires & dilemmas.

IVF-X is best experienced as a pair, though not necessarily as a couple in real life. The experience lasts about 20 minutes.

 

This VR experience is part of our program Club Imagine.


Regisseur

  • Victorine van Alphen

Speelduur

  • 0 uur en 20 minuten