Imagine Film Festival: Science Fiction Shorts

English ondertiteld

Zoals dat vreemde gebrom in de lucht krijgen sommige dingen nooit een verklaring, in deze selectie – bovennatuurlijk en niet van deze wereld.

Like that weird hum in the air, some things are never explained, in this paranormal, out-of-this-world selection.

Power Signal 

Terwijl hij probeert door een stad te navigeren waarin hij niet naar het toilet mag, ontdekt een koerier een buitenaardse levensvorm die door heel New York vrouwen infecteert. Korte scifi doet een beetje denken aan gestreste NYC Safdie brothers.

While trying to navigate a city that won’t provide him a bathroom, a delivery worker discovers an unearthly presence infecting women all over New York. Alien short has something of a stressful NYC Safdie brothers feel to it. 

Tigre Mistico

Na een mysterieus ongeluk kan een man plotseling door tijd en ruimte reizen. Door grenzeloos gebruik van deze gave is het echter onvermijdelijk dat hij de ware reden achter zijn kracht zal ontdekken. Weer een bizarre korte film van Martinez, perfect uitgevoerd.

After suffering a mysterious accident, a man acquires the ability to transgress time/space. However, the unbridled use of this gift will inevitably lead him to discover the true reason behind his power. Another bizarre short from Martinez, executed to perfection.  

Drizzle in Johnson

Een man zoekt een antwoord en willekeurige seksuele handelingen openen portalen van deze wereld naar een woeste parallelwereld. Experimentele korte film met hypnotische beelden en een mysterieus, immer intrigerend verhaal.

A man searches for an answer and random sexual acts unlock portals from this world to a savage, parallel one. Experimental short dazzles with hypnotic visuals and a mysterious, always intriguing narrative.  

Claudio’s Song 

Een jonge man moet het opnemen tegen criminelen die het gemunt hebben op mensen die beroemd zijn op het internet. De zaken veranderen als hun plan mislukt. Wat eerst een gewone horrorfilm lijkt te zijn, neemt een onverwachte wending.

A young man faces the wrath of criminals targeting people who are famous on the internet. Things take an unexpected turn when their scheme fails. What seems like an ordinary horror film takes a turn into the unexpected.  

Vitanuova

In een fabel gecreëerd door de hypermechanismen van de toekomst, vertelt een boodschap in een algoritmische fles een verhaal over uitsterving in het verleden aan een humanoïde van klei in het heden. Prachtige stop-motionanimatie, met een kind dat het verhaal van een mensenleven vertelt.

In a fable made by hyper-mechanisms of the future, a message in an algorithmic bottle relives a story of extinction from the past to a clay humanoid in the present. Gorgeous stop motion animation, with a child narrating a human life. 

Daw 

Een plotselinge stroomstoring ontwricht een kleine gemeenschap. In een mengeling van straatinterviews, documentairebeelden en fictie vol special effects, observeert deze korte film een samenleving onder druk.

A sudden blackout disrupts and unsettles a small community. In a mix of street interviews, documentary footage and VFX-heavy fiction, this short examines a society under stress. 


Regisseur

  • Oscar Boyson, Marc Martínez Jordán, Ivan Li, Andreas Nilsson, Niles Atallah, Samir Ramdani

Jaar

  • 2023

Speelduur

  • 1 uur en 53 minuten

Subtitles

  • English