Imagine Film Festival: Nieuw Nederlands Peil 2

Het hele programma is in het Engels.
The whole program will be in English.

The Shore

Een jonge jongen, om onverklaarbare redenen door zijn ouders achtergelaten op eenverwaaid, leeg strand, onderneemt een surrealistische reis door de tijd – en een overpeinzing over ouder worden en zijn eigen sterfelijkheid. Een aangrijpend, intrigerend en bij vlagen alarmerend verhaal over loslaten.

Inexplicably abandoned by his parents on a windswept, empty beach, a young boy embarks on a surreal journey through time – and a contemplation of ageing and his own mortality. A moving, intriguing and at times alarming tale of letting go.

Regie | Director: Eron Sheean
The Netherlands 2023
20:15m

Still Here

In een post-apocalyptische wereld is de kloof tussen rijk en arm groter dan ooit. De elite heeft zich de overgebleven planten toegeëigend zodat ze zuurstof kunnen verkopen aan de noodlijdende meerderheid. Prachtig uitgevoerde videogameachtige animatie in 3D met een duidelijke boodschap.

In a post-apocalyptic world the gap between the rich and the poor is at its most extreme, with the elite owning the remaining plants to sell oxygen to the struggling majority. Beautifully executed 3D videogame-like animation sends out a clear message.

Regie | Director: Guido Ekker
The Netherlands 2023
6:05m

Fight or Flight

MMA-Vechter nummer 362 is slechts een paar stappen verwijderd van de ring als hijovermand wordt door zijn sociale-angststoornis. Om te winnen moet hij zijn angst te boven komen en de waanzin loslaten. Gedurfde dansfilm die geïnspireerd lijkt te zijn door FightClub.

MMA-Fighter number 362 is just steps away from the ring, when his social anxiety disorder takes over. In order to win, he has to overcome his anxiety and let go of the insane. Gutsy dance film feels inspired by Fight Club.

Regie | Director: Jody Geijsendorpher
The Netherlands 2023
12:17m

I Want to Pee With You

Een hebzuchtig mens komt terug op zijn neiging om levende wezens tot slaaf te makennadat hij verrast wordt door het soort hulp dat dat wezen van hem nodig had. Een korte scifikomedie die een mogelijke vorm van communicatie tussen mens en alien toont.

A greedy human backs-down from his tendency of enslaving a living creature after getting surprised by the type of help that creature needed from him. A short sci-fi comedy that illustrates a possible humans and aliens communication.

Regie | Director: Maxim Diab
The Netherlands 2023
6:00m

Double Trouble

Onno werkt in een benzinestation, waar hij oog in oog komt te staan met een overvaller. Hetverhaal krijgt een onverwachte wending wanneer tegelijkertijd een onfortuinlijke politieagent arriveert. Zwarte komedie raakt alle juiste snaren op weg naar zijn bizarre finale.

Onno is working In the gas station, where he is confronted by a robber. When a hapless police officer arrives at the same time, events take an unexpected turn. Black comedy hits all the right notes towards its bizarre conclusion.

Regie | Director: Marijn te Luggenhorst
The Netherlands 2023
23:00m


Jaar

  • 2023

Speelduur

  • 1 uur en 55 minuten