Club Imagine: Masterclass Fabrice du Welz

Horror Masterclass met Fabrice du Welz i.s.m. Videoland Academy

De Waalse maestro Fabrice du Welz komt niet alleen naar Club Imagine voor zijn nieuwe film Inexorable, maar ook voor een horror masterclass. 

Voor Fabrice du Welz was het zien van The Texas Chain Saw Masscacre het begin van zijn interesse in cultuur, kunst, cinema en literatuur. Dankzij Hoopers klassieker ontdekte hij Kafka, Bacon, Gogol, Hitchcock, Buñuel en nog veel meer. De weerslag van deze invloeden zijn terug te vinden in een œuvre waarin hij op een dwarse en moreel ambivalente manier de duistere kanten van de mensheid opzoekt. Zijn films Calvaire (2004), Vinyan (2008) en Alleluia (2014) ademen de sfeer van de horrorfilms uit de jaren zeventig: de onderbuik van de samenleving, groezelig en zonder duidelijke scheiding tussen goed en kwaad. Ondanks de Amerikaanse invloeden hebben zijn films nadrukkelijk een Belgisch karakter, met name de zogeheten Ardennen-trilogie: Calvaire, Alleluia en Adoration (2019). Wallonië beschrijft hij als ‘een voedingsbodem waar wanhoop, armoe en gewelddadige asocialen welig tieren’, niet minder dan een goudmijn voor folk horror. 

In gesprek met Hedwig van Driel gaat du Welz in op zijn invloeden en werk. Aansluitend vertoont Club Imagine zijn meest recente film Inexorable.

Deze masterclass wordt mede aangeboden door Videoland Academy, het talentontwikkelingsprogramma voor jonge genrefilmmakers met commerciële potentie. Partners hierin zijn Videoland, IFFR, IDFA, Nederlands Film Festival en Dr. Script. 

 

Horror Masterclass with Fabrice du Welz i.c.w. Videoland Academy

Wallonian maestro Fabrice du Welz is not only visiting Club Imagine to present his new movie Inexorable, but for a horror masterclass as well.

For Fabrice du Welz, seeing The Texas Chain Saw Massacre was the beginning of his interest in culture, art, cinema and literature. Through Hooper’s classic, he discovered Kafka, Bacon, Gogol, Hitchcock, Buñuel and many more. These influences are reflected in an oeuvre in which he explores the dark sides of humanity in a contrary and morally ambivalent manner. His films Calvaire (2004), Vinyan (2008) and Alleluia (2014) radiate the atmosphere of 1970’s horror films: the dark underbelly of society, murky and without a clear division between good and evil. Despite the American influences, his films are explicitly Belgian in nature, especially the so-called Ardennes-trilogy: Calvaire, Alleluia and Adoration (2019). He describes Wallonia as ‘a fertile breeding ground for despair, poverty and violent antisocials’, which is an absolute goldmine for folk horror.

In a conversation with Hedwig van Driel, Welz will talk about his influences and his work. Afterwards, Club Imagine will screen his most recent film: Inexorable.

This masterclass is presented in association with Videoland Academy, the talent development programme for young genre filmmakers with commercial potential. Partners in this are Videoland, IFFR, IDFA, Nederlands Film Festival and Dr. Script.

 

This film is part of our program Club Imagine.


Speelduur

  • 1 uur en 15 minuten