Brainstorm

Engels gesproken
Geen ondertiteling

De Altered States van het vroege VR-tijdperk, door special effects-goeroe Douglas Trumbull.

Voordat de wereld kennismaakte met Steve Jobs, creëerde Douglas Trumbull zijn magnum opus waarin hij de hightechindustrie afzette tegen een intrinsiek netwerk van precaire onderlinge afhankelijkheden. Met inachtneming van onverzadigbare nieuwsgierigheid, ontwerpprincipes en verschillende belangengroepen, ontwikkelt een researchgroep een technologie die de overdracht van ervaringen mogelijk maakt en het echte leven zelfs kan overstijgen.

VR-werken ‘ervaringen’ noemen veronderstelt al een zekere mate van simulatie, een reeks voorwaarden die het mogelijk maakt de virtuele verhalen niet alleen te bekijken, maar ook te ondergaan. In zijn laatste speelfilm zette Douglas Trumbull, de man die de futuristische visies van mensen als Stanley Kubrick en Ridley Scott op het scherm bracht, al zijn kennis van de nieuwste technologieën in om te speculeren over wat VR te bieden heeft. Brainstorm is een heldere en profetische analyse van wat de ontwikkeling van een immersieve technologie die in staat is ervaringen na te bootsen zou betekenen voor de toekomst van entertainment, industrie en onze psyche.

Before the world learnt about Steve Jobs, Douglas Trumbull created his magnum opus, casting the high-tech industry against the intrinsic web of dangerous interdependencies. Balancing the insatiable curiosity, design principles, and various groups of interest, a research group develops a powerful technology of experience transference, capable of transgressing life itself.

Calling VR works ‘experiences’ we presuppose some degree of simulation, a set of conditions which make it possible not only to see but endure the virtual narratives. In his last feature film, Douglas Trumbull, the man who brought the futuristic visions of the likes of Stanley Kubrick and Ridley Scott to the screen, channeled all his knowledge of the cutting-edge technologies to speculate on what VR has to offer. Brainstorm is an insightful and prophetic analysis of what the development of immersive technology capable of replicating experiences would mean to the future of entertainment, industry, and our psyche.


Regisseur

  • Douglas Trumbull

Jaar

  • 1983

Speelduur

  • 1 uur en 46 minuten